Hulligtenweg 1, 9334 TD Peest
 
Telefoon 06 - 51 414 949

Credits

 
Copyright © 2010 voor
tekst: Kalfsbeek advies en mediation, mr R.C.J. Kalfsbeek
ontwerp en foto's: Monique Kalfsbeek Verkade bno, Peest
 

Auteursrecht


Het doel van de website www.kalfsbeekadviesenmediation.nl is verspreiden van informatie over Kalfsbeek advies en mediation. Downloaden van gegevens en van artikelen e.d. rechtstreeks of in de vorm zoals vermeld op de betreffende downloadpagina, is dan ook toegestaan voor eigen privégebruik en voor uw eigen studie of opleiding.

Alle informatie op deze website is auteursrechtelijk eigendom van de opstellers daarvan. Kopiëren en/of verspreiden van artikelen of gedeelten daarvan is alleen toegestaan in een zodanig formaat dat als bron
Kalfsbeek advies en mediation, de website www.kalfsbeekadviesenmediation.nl en de naam van de auteur zichtbaar blijven. 
 
 
 
Ook bij citaten dient een verwijzing naar de website www.kalfsbeekadviesenmediation.nl en/of de auteur(s) te worden gevoegd.
 
Elk commercieel gebruik van alle op www.kalfsbeekadviesenmediation.nl vermelde informatie is uitsluitend toegestaan na een overeenkomst vooraf daartoe met Kalfsbeek advies en mediation en/of met de auteur(s).
Elke inbreuk hierop kan leiden tot privaatrechtelijke en/of of strafrechtelijke vervolging.