Hulligtenweg 1, 9334 TD Peest
 
Telefoon 06 - 51 414 949
Mediation (conflictbemiddeling) is een proces waarin een conflict tussen twee (of meer) personen op een informele wijze wordt opgelost. Mediation kan alleen plaatsvinden als degenen die een conflict hebben, dat beiden op die wijze willen oplossen.
 
De mediator lost het conflict niet op. Dat moeten de partijen zelf doen. De rol van de mediator kan het best worden omschreven als de procesbegeleider. Hij probeert door het stellen van vragen partijen dichter bij elkaar te brengen.
 
Belangrijk bij mediation is, dat de deelnemers zich veilig weten en dat de inhoud van wat gezegd wordt, vertrouwelijk is. Als een van beiden om wat voor reden dan ook geen heil meer ziet in de mediation, mag hij die altijd afbreken.
 
Mediation is een geschikt middel om zowel in de werksfeer als daarbuiten conflicten uit de wereld te helpen.
Klik hier als u meer wilt weten over mediation in een zorginstelling.
 
Of klik hier voor meer informatie over mediation in conflicten waar u als particulier bij betrokken bent.