Hulligtenweg 1, 9334 TD Peest
 
Telefoon 06 - 51 414 949

Vrijwaring

 
Deze website www.kalfsbeekadviesenmediation.nl heeft als doel u te informeren over Kalfsbeek advies en mediation en over onze activiteiten. Daarbij streven wij naar juistheid en volledigheid, onder meer door het geregeld bijwerken van de informatie. Daar vaak enige tijd verloopt tussen het vaststellen of wijzigen en het publiceren van gegevens, tarieven, achtergrondinformatie, artikelen, opinies enzovoorts op deze website, is de informatie daarover op www.kalfsbeekadviesenmediation.nl niet altijd correct en voor Kalfsbeek advies en mediation niet bindend. Aan de inhoud van deze website kunt u dan ook geen rechten ontlenen van welke aard dan ook. Wilt u de actuele stand van zaken weten dan is contact met Kalfsbeek advies en mediation daarover altijd noodzakelijk.
 
Kalfsbeek advies en mediation en de auteurs van artikelen en of overige informatie sluiten ook alle aansprakelijkheid uit voor directe en/of indirecte schade, die kan voortvloeien uit elk gebruik van de op www.kalfsbeekadviesenmediation.nl gepubliceerde informatie, alsmede voor elke schade als gevolg van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van (delen) van deze website.
Ook sluiten wij elke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid uit voor websites van derden en de inhoud daarvan, die links bevatten naar www.kalfsbeekadviesenmediation.nl of waarop u via links op www.kalfsbeekadviesenmediation.nl komt.
Het e-mailadres van Kalfsbeek advies en mediation is aanwezig in veel computers buiten Kalfsbeek advies en mediation.
Ontvangt u spam of virusmail met www.kalfsbeekadviesenmediation.nl als afzender, dan is deze e-mail niet van Kalfsbeek advies en mediation afkomstig. Kalfsbeek advies en mediation wijst elke aansprakelijkheid af voor mogelijke schade als gevolg van elk gebruik van het webadres www.kalfsbeekadviesenmediation.nl door derden.