Hulligtenweg 1, 9334 TD Peest
 
Telefoon 06 - 51 414 949

mediation in een zorginstelling

In de zorg wordt mediation nog niet zo vaak toegepast.
 
Mediation is een geschikte werkwijze om problemen op welk niveau van de instelling dan ook te helpen oplossen. En het kost altijd minder dan een gang naar de rechter.
 
Een voorbeeld
 
Een bestuurder en zijn Raad van Toezicht hebben een verschil van inzicht. Door Kalfsbeek advies en mediation in te schakelen kan worden vermeden, dat de bestuurder en/of de Raad van Toezicht (of een of meer leden daarvan) het veld moet ruimen. Met alle kosten van dien en stilstand in de ontwikkeling van de organisatie.
 
Een ander voorbeeld
 
is een reeds lang sluimerend conflict tussen een leidinggevende en een of meer van zijn medewerkers. Kalfsbeek advies en mediation kan helpen om het zand uit de raderen te krijgen en onnodige kosten te vermijden.

Mediation kan ook in de vorm van exitmediation. In dat geval kan Kalfsbeek advies en mediation de mediation afsluiten met de opstelling van een vaststellingsovereenkomst, waarin wordt opgenomen onder welke voorwaarden de arbeidsovereenkomst wordt beŽindigd.
 
Weer een ander voorbeeld
 
is een verslechterde verhouding tussen de bestuurder en de ondernemingsraad of de cliŽntenraad. Het is uitermate frustrerend als het overleg bij voortduring gebeurt in een bijna vijandige houding tegenover elkaar.
Kalfsbeek advies en mediation helpt in zo'n geval om partijen dichter bij elkaar te brengen.