Hulligtenweg 1, 9334 TD Peest
 
Telefoon 06 - 51 414 949

projectmanager

Het kan zijn dat binnen een instelling de tijd ontbreekt om een specifiek probleem nu eens echt en voorgoed op te lossen.   
Kalfsbeek advies en mediation kan daar een goede rol in vervullen. 
 
Ronald Kalfsbeek analyseert het probleem en doet voorstellen om het probleem aan te pakken. En hij voert zijn eigen voorstellen ook graag samen met de medewerkers uit.
 

een voorbeeld

Een instelling voor verstandelijk gehandicapten stond onder verscherpt toezicht van de Inspectie voor de gezondheidszorg.

Met een projectgroep van leidinggevenden uit de organisatie heeft Ronald Kalfsbeek binnen korte tijd een analyse gemaakt. Onder zijn leiding zijn oplossingen bedacht en doorgevoerd.

Vijf maanden na binnenkomst van Ronald Kalfsbeek beŽindigde de inspectie het verscherpt toezicht.

ander voorbeeld

Een AWBZ-instelling constateerde een groot aantal onvolkomenheden in de administratieve organisatie. Een aantal daarvan was zo cruciaal, dat met de invoering van de nieuwe (ZZP) financieringssystematiek de instelling inkomsten dreigde te gaan mislopen.

Een task-force onder leiding van Ronald Kalfsbeek deed binnen korte tijd 26 voorstellen ter verbetering. Na zes maanden was de helft daarvan uitgevoerd. De andere voorstellen waren ingrijpender van aard en kostten dus iets meer tijd.