Hulligtenweg 1, 9334 TD Peest
 
Telefoon 06 - 51 414 949

interim secretaris RvB

Een goede secretaris van de Raad van Bestuur is heden ten dage eigenlijk een must.
 
Met de voorbereiding van stukken voor de vergaderingen van Raad van Bestuur, Raad van Toezicht, centrale ondernemingsraad en centrale clientenraad heeft Ronald Kalfsbeek veel ervaring. Met zijn bestuurlijke ervaring en juridische achtergrond is hij in staat de Raad van Bestuur te helpen in de periode dat een vacature bestuursseceretaris nog niet is vervuld.