Hulligtenweg 1, 9334 TD Peest
 
Telefoon 06 - 51 414 949

interim-management

Het kan zo maar gebeuren. Een lid van de Raad van Bestuur of een lid van het managementteam gaat weg of is langdurig ziek. Er valt een gat in het management. En het wordt niet verantwoord gevonden om dat gedurende langere tijd oningevuld te laten.
 
Met zijn grote ervaring in het managen van zorginstellingen kan Ronald Kalfsbeek op korte termijn inspringen en tijdelijk leiding geven aan de instelling als geheel, een divisie, of een stafafdeling of .