Hulligtenweg 1, 9334 TD Peest
 
Telefoon 06 - 51 414 949

juridisch advies

Een zorginstelling heeft te maken met heel veel uitsluitend voor de gezondheidszorg geldende wetten, overheidsbesluiten, beleidsregels van ministeries en zelfstandige bestuursorganen als NZa en CIZ, en zo voort. Bovendien is een zorginstelling ook nog eens een "gewoon bedrijf" en heeft dus ook te maken met bijna alle wetgeving, die voor een "gewoon bedrijf" geldt.
 
Ronald Kalfsbeek is jurist en kent de complexe regelgeving van de gezondheidszorg uitstekend.
 
Kalfsbeek advies en mediation kan u ook behulpzaam zijn bij het voeren van procedures. Voor nadere informatie klik hier.