Hulligtenweg 1, 9334 TD Peest
 
Telefoon 06 - 51 414 949

maatschappen ziekenhuis

Kalfsbeek advies en mediation is ook actief in de ziekenhuiswereld. Specialisten in een ziekenhuis hebben behoefte aan een goed beleidsplan. Zo'n plan maakt inzichtelijk waar je als maatschap naar toe wilt en wat je daarvoor nodig hebt van de Raad van Bestuur.
 
Kalfsbeek advies en mediation heeft ervaring in het opstellen van beleidsplannen. En is beschikbaar om met de Raad van Bestuur te onderhandelen over het realiseren van de plannen en het beschikbaar krijgen van de noodzakelijke faciliteiten.


Een voorbeeld

 
Een maatschap in een streekziekenhuis moet na een fusie stevig inkrimpen. Op een van de locaties van het ziekenhuis zal in de toekomst alleen poliklinisch kunnen worden gewerkt. De door het ziekenhuis aan de maatschap ter beschikking gestelde faciliteiten zijn niet optimaal. De communicatie tussen maatschap en Raad van Bestuur verloopt stroef.
Ronald Kalfsbeek heeft een beleidsplan geschreven, waarin de maatschap weergeeft wat zij van plan is en welke faciliteiten zij daarvoor nodig heeft. Het beleidsplan wordt zowel door de maatschap als door de Raad van Bestuur van het ziekenhuis met grote instemming omarmd.
 

Nog een voorbeeld

Binnen een maatschap bestaat onvrede over het functioneren van een van de maten. De maatschap heeft besloten afscheid te nemen van de niet functionerende maat.
Er ontstaat een juridisch gevecht op verschillende fronten. Binnen die polemiek wordt de maatschap en passant verweten, dat de maatschap intern niet goed zou functioneren en dat het de maatschap ontbeert aan een goede leiding.
Ronald Kalfsbeek heeft aan de hand van beschikbare documentatie, door het voeren van gesprekken met de specialisten en door het bijwonen van matenvergadering een analyse gemaakt van het functioneren van de maatschap. Zijn rapportage speelt een rol in het herstellen van goede verhoudingen binnen het ziekenhuis.