Hulligtenweg 1, 9334 TD Peest
 
Telefoon 06 - 51 414 949

rechtsbijstand in procedures

Kalfsbeek advies en mediation kan u rechtskundig bijstaan in een procedure die door een cliŽnt tegen u wordt aangespannen. Ronald Kalfsbeek kent de procedures, hij kent de jurisprudentie (of weet die te vinden), hij kan een inschatting maken of het voeren van een procedure kansrijk is of niet. Kalfsbeek advies en mediation kan de procedure namens u voeren.
 
Kalfsbeek advies en mediation kan u ook rechtskundig bijstaan in een arbeidsgeschil met een medewerker. Hij kan namens u onderhandelen met (de advocaat van) uw medewerker en hij heeft ervaring in het opstellen van vaststellingsovereenkomsten, waarmee een arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden (met recht op WW) wordt beŽindigd.
 
Kalfsbeek advies en mediation kan ook beoordelen of het starten van een mediationtraject wellicht de voorkeur verdient boven het voeren van een gerechtelijke procedure.
Klik hier voor nadere informatie over mediation.